88,000 đ


KNM-08
Số trang: 312
Kích thước: 13 x 20.5 cm
NXB: NXB Tổng Hợp TPHCM
Tác giả: Sean Covey
Biên dịch: Vũ Thị Thu Nhi - Nguyễn Thành Nhân