Sản Phẩm

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

300,000

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

900,000

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

650,000

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

390,000

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

370,000

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

370,000

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

750,000

Sò dương

Sò dương

250,000

Hành Tím Lý Sơn

Hành Tím Lý Sơn

160,000

Quả Bầu -500g

Quả Bầu -500g

18,000

Chanh leo Organic

Chanh leo Organic

45,000

Dưa Pepnino  Organic

Dưa Pepnino Organic

150,000

Nấm Yến Organic

Nấm Yến Organic

50,000

Facebook