Sản Phẩm

Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000

Trà lá Neem Beline

Trà lá Neem Beline

120,000

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

220,000

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

950,000

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

690,000

Cá Đục

Cá Đục

250,000

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

350,000

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000

Sò dương

Sò dương

190,000

Hành Tím Lý Sơn

Hành Tím Lý Sơn

160,000

Quả Bầu -500g

Quả Bầu -500g

18,000

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000

Facebook