Sản Phẩm

Huỳnh đế ngộp

Huỳnh đế ngộp

600,000 VND

Trà lá Neem Beline

Trà lá Neem Beline

120,000 VND

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

220,000 VND

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

950,000 VND

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

690,000 VND

Cá Đục

Cá Đục

250,000 VND

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

350,000 VND

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

350,000 VND

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000 VND

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

330,000 VND

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

650,000 VND

Sò dương

Sò dương

190,000 VND

Hành Tím Lý Sơn

Hành Tím Lý Sơn

160,000 VND

Quả Bầu -500g

Quả Bầu -500g

18,000 VND

Thịt Hàu điếu

Thịt Hàu điếu

250,000 VND

Facebook