Sản Phẩm

Ngao 2 Cồi

Ngao 2 Cồi

300,000 VND

Ốc Hương Loại 1

Ốc Hương Loại 1

900,000 VND

Ghẹ Loại 1

Ghẹ Loại 1

650,000 VND

Cá Bóp khoanh

Cá Bóp khoanh

390,000 VND

Cá Thu khoanh

Cá Thu khoanh

370,000 VND

Mực lá Loại 2

Mực lá Loại 2

330,000 VND

Mực ống Loại 1

Mực ống Loại 1

370,000 VND

Tôm mũ ni Loại 1

Tôm mũ ni Loại 1

750,000 VND

Sò dương

Sò dương

250,000 VND

Quả Bầu -500g

Quả Bầu -500g

18,000 VND

Chanh leo Organic

Chanh leo Organic

45,000 VND

Dưa Pepnino  Organic

Dưa Pepnino Organic

150,000 VND

Nấm Yến Organic

Nấm Yến Organic

50,000 VND

Facebook